967 plays

Mehrdad Asemani – Hala Chera

مهرداد آسمانی – حالا چرا


Added: Nov. 14, 2016
متن آهنگ
گرچه هر جاده بین منو تو ویران است

عشق در قافیه صحبت مان مهمان است

مینویسم به تو از دل که دلت بارانی‌ست

پشت لبخند خدا هم غزلی پنهانی است

از تو و حال خوش تر در این جهان ندیدم

نامهربان تر از تو ای مهربان ندیدم

ای قبله دل و چشم سوی تو را گرفتم

قبله نماتر از عشق من بی گمان ندیدم

در شهر ما گناه است عشق و جنون ولی من

خوش تر ز تو گناهی ای جانِ جان ندیدم

از برکه های مهتاب تا آسمان بی تاب

شاعرتر از خیالت در این میان ندیدم

بغض غربتو شکستی از دلم آمد صدا

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

لاله سیراب عشقم سمت و سوی هر دو آب

بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا

با قیمت جوانی ناز تو را خریدم

حالا ببین جزای نازت خریدنم را

عمری که بی تو سر شد

با اشک و ناله تر شد من پس نمیکشیدم پای تو ماندنم را

در انتظار و دردم از تو خبر نیامد

حالا بیا و بشنو آواز رفتنم را

حالا که روبرویی با این به شب رسیده

با سوز شهریاری خواندم شکستنم را

بغض غربتو شکستی از دلم آمد صدا

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

لاله سیراب عشقم سمت و سوی هر دو آب

بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا

      Hala Chera