466 plays

Kourosh Yaghmaei – Mastom Mastom and Asmar Asmar

مَستُم مَستُم واَسمَر اَسمَر – کورش یغمایی
لازم به یادآوری می باشد که این آلبوم در آغاز انقلاب تولید شد و17 سال پس از آن با حذف ترانه بسیار زیبای کردی « اسمر اسمر » مجوز گرفت .
تا بحال شنیده و دیده بودیم که کشورهایی که از ناداری بن مایه فرهنگی درتاریخ وهویت خود همواره درپریشانی بسر می برند، سعی درمصادره شعرا ، متفکرین ونخبگان …. بی صاحب یا کم صاحب و یا رها شده در کشورها ی دیگر بویژه همسایگان دارند ، که بر این پایه بر فرهنگ و … خود بیافزایند و آنها را به رخ جهانیان بکشانند و برخود ببالند ، هرچند با ترفند وحیله و فریب . اما ندیده و نشنیده بودیم که کشوری دارایی ها و نماد های تاریخی و فرهنگی خود را دور بریزد و یا آنها را کتمان و پنهان و یا حذف کند !؟
چارلی چاپلین می گوید: اگرهرشخص جایگاه خود را بداند ، درروی کره زمین جا برای همه وجود دارد.
به هر روی از آنجا که صاحب اصلی این قطعات مردم می باشند ، من قطعه کامل مستم مستم و اسمر اسمر را رها نکردم و آن را با هر دشواری که بود نگهداری کردم و حالا کل قطعه (مستم مستم واسمر اسمر) را پس از بیست سال برایتان پخش می کنم . شما خود داوری کنید .
کوروش یغمایی


Added: Oct. 4, 2016

      Mastom Mastom and Asmar Asmar