1898 plays

Shahin Najafi – Radikal – Video Music

شاهین نجفی – رادیکال


Added: June 24, 2016
از شاهین نجفی، خواننده ترانه‌های اعتراضی پرسیده‌ایم آیا سبک‌های غربی و موسیقی‌هایی که اصطلاحاً در ایران به آن ها زیرزمینی می گویند، ریشه‌های اعتراضی دارند؟
پاسخ می دهد: «بنا بر شاخصه‌هایی که در جواب سؤال قبلی دادم، هنر زیرزمینی بدون چالش عقلانی، یعنی هنر بدون مجوز؛ یعنی هنری که هنوز نتوانسته است جذب سیستم شود اما در زمان مناسب، همراه سیستم است. حالا این سیستم دولت اسلامی ایران باشد یا یک دولت اروپایی و یا امریکایی. معنای اعتراض می‌تواند دست‎مالی شود. اعتراضی که رادیکال نباشد، شعور تاریخی ندارد. کالایی‌ است که به‌وقتش، هم در دهان زندانی‌ است و هم زندانبان. چنین هنری بی مجوز است اما زیرزمینی نیست.
اما موسیقی که به‌عنوان زیرزمینی عرضه می‌شود، تا کی در این ژانر باقی می‌ماند؟ آیا بعد از شهرت یک خواننده، باز صدا و موسیقی او را می‌توان زیرزمینی معرفی کرد و یا اگر خواننده‌ای شناخته‌شده به‌صورت آنلاین و بدون مجوز آلبومی به بازار فرستاد، آن آلبوم و موسیقی را می‌توانیم زیرزمینی معرفی کنیم و آیا هنوز خودش را یک خواننده زیرزمینی معرفی می‌کند یا خیر؟
شاهین نجفی پاسخ می دهد: «یک تعریفی از موسیقی زیرزمینی وجود دارد که هنرمندان شناخته‌شده را دیگر زیرزمینی نمی‌دانند. اما من خود را بر اساس مواضع سیاسی و اجتماعی‌ خود، حتماً زیرزمینی می‌دانم و البته در خطرناک‌ترین و جهنمی‌ترین طبقات زیرزمین. شاید بهتر باشد در رابطه باکار من، واژه‌ای دیگر پیدا کنیم. من نمی‌دانم عنوان موسیقی و هنرمندی که در پاسخ به اثرش، حکم قتل برایش صادر می‌کنند و طرف‏داران و مخاطبان و همکارانش را تهدید و تبعید و زندانی می‌کنند، چیست


      Radikal