پرواز حبیب

Mohammad Mohebian – Parvaze Habib

محمد محبیان – پرواز حبیب Added: AUG. 12, 2016 متن آهنگ چی به روزم اومده خوابم یا بیدار این چه کابوسیه که میبینم این بار ای غمم تو مرهمم تو باورم تو ای پر پرواز من خدانگهدار من رسیدم از سفر چشماتو واکن خستگی های منو از من جدا کن ای که تو دادی به […]