Fariborz Lachini

Fariborz Lachini – Roozegare Koodaki

فریبرز لاچینی – روزگار کودکی Added: Mar 25, 2015 متن آهنگ افق خاکستری دریا کبود و آسمان ابریست صدای باد از جنگل صدای موج از دریا صدای ریزش باران و من با شعرهای دفتر خیسم گاه وقتی میشوم دلتنگ میروم در امتداد کوچه ای باریک کز درونش یادهای کودکی هایم عطر خوب قصه را دارد […]